• Banner z kadrem z filmu animowanego "Komorne" na podstawie wiersza Themersona. W kadrze struś czytający gazetę.

Gościniec Sztuki nr 2/15

Gościniec Sztuki nr 2/15 – magazyn artystyczno-literacki (POKiS, 2010)

Zbiór tekstów poświęconych życiu i twórczości Franciszki i Stefana Themersonów.

Magazyn artystyczno-literacki „Gościniec Sztuki” ukazuje się od 1997 roku staraniem wydawcy, którym jest Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki oraz zespołu redakcyjnego w składzie: Andrzej Dorobek (redaktor naczelny), Zbigniew Chlewiński (zastępca redaktora naczelnego) i Jacek Czuryło (skład komputerowy). Mimo niezbyt dużej częstotliwości ukazywania się (przeciętnie jeden numer na rok), zdążyło się już ono stać poniekąd wizytówką Płocka, od początku bowiem stara się łączyć uniwersalne z lokalnym. Staramy się, aby kolejne numery skupiały się wokół określonego trzonu tematycznego: tak więc na przykład numer szesnasty był „płocko-krakowski”, czternasty – „płocko-rosyjski”, dwunasty – „płocko – litewski”, jedenasty „płocko-toruński”, siódmy – „płocko-śląski”, szósty – „płocko-nowojorski”, wśród przyjaciół naszego pisma jest bowiem również avant-jazzowe duo z tego miasta, Iconoclast. Numery piętnasty i siedemnasty miały charakter w dużej mierze monograficzny, dotyczyły bowiem Stefana Themersona, wybitnego artysty światowego formatu rodem z Płocka i patrona festiwalu artystycznego SkArPa, organizowanego w jego mieście rodzinnym od 2010 roku.


W numerze piętnastym znajdziemy zbiór tekstów poświęconych życiu i twórczości Franciszki i Stefana Themersonów oraz teksty wystąpień z konferencji poświęconej Themersonom, która odbyła się podczas pierwszej edycji Transgranicznego Festiwalu Sztuk im. Stefana Themersona SkArPa. W numerze: Stefan Themerson i jego wiersze ze zbioru „Collected Poems” (s. 8), Nicholas Wadley pisze o Stefanie Themersonie, medioznawca Wiesław Godzic w artykule „Stefana Themersona myślenie o filmie” oraz „Rozmowa Gościńca” z Piotrem-Bogusławem Jędrzejczakiem – pomysłodawcą i dyrektorem festiwalu SkArPa.

Nakład wyczerpany.

Skip to content